Dyżury Radcy Prawnego  w biurach Okręgu  zawieszone do odwołania kontakt tylko telefoniczny i mailowy

 

Bliżej prawa - Znajdziesz w Głosie Nauczycielskim...

 • GN Nr 31-32 z 1-8 .08.2018r. Kontynowanie procedury awansowej niezakończonej przed 1 września br.
 • GN Nr 29-30 z 18-25.07.2018r. Rozwiązywanie umów terminowych.
 • GN Nr 26 z 27.06.2018r. Przeniesienie w różnym czasie i różnych warunkach.
 • GN Nr 25 z 20.06.2018r. Różnice między obniżeniem pensum a ograniczeniem etatu.
 • GN Nr 23 z 6.06.2018r. Ostateczne terminy przejścia na wcześniejszą emeryturę nauczycielską.
 • GN nr 16 z 18.04.2018r. Przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 • GN Nr 16 z 18.04.2019r. Przekształcenie etatu w wygaszanych gimnazjach 2018/2019.
 • GN Nr 9 z 28.02.2018r. Prawo i obowiązek uzupełnienia etatu do 31 sierpnia 2019r.
 • GN Nr 7 z 14.02.2018r. Zmiany w Karcie związane z zasadami wynagradzania i uprawnieniami socjalnymi. Co nowego od stycznia i września.
 • GN nr 7 z 14.02.2018r. Zwolnienie lekarskie plus rehabilitacja lub urlop zdrowotny po 1 stycznia 2018r.
 • GN nr 6 z 7.02.2018r. Istotne awansowe zmiany w Karcie Nauczyciela.
 • GN Nr 6 z 7.02.2018r. Trzynastka na finiszu. Ustalenie i wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 • GN Nr 6 z 7.02.2018r. Ustalenie prawa i wielkości urlopu uzupełniającego po zmianach. Uzupełniający za zdrowotny.
 • GN Nr 5 z 31.01.2018r. Co zmienia sie w warunkach zatrudnienia nauczycieli? Nowości teraz i od września.
 • GN nr 5 z 31.01.2018r. Zmiana zasad urlopowych w 2018 roku.
 • GN Nr 1-2 z 10.01.2018. Stanowisko związku w przypadku zamiaru wypowiedzenia lub dyscyplinarki.
 • GN nr 1-2 z 10 stycznia 2018. Powstanie prawa do świadczenia kompensacyjnego i jego zawieszenie.
 • GN nr 43-44 z 25.10.2017r. Umowa czy mianowanie.
 • GN nr 42 z 18.10.2017r. Zasady udzielania urlopu zdrowotnego w okresie przejściowym.
 • GN nr 42 z 11.10.2017r.Sytuacja nauczycieli po wygaśnięciu przepisów wprowadzających prawo oświatowe.
 • GN nr 40 z 4.10.2017r. Godziny z programów unijnych.
 • GN nr 39 z 27.09.2017r. Składane pensum a mianowanie.
 • GN Nr 38 z 20.09.2017r. Faktyczne i formalne aspekty umowy o pracę. Żądanie nawiązania umowy.
 • GN Nr 39 z 27.09.2017r. Etat łączony, uzupełnienie i zróżnicowanie pensum a sposób nawiązania stosunku pracy.
 • GN nr 37 z 13.09.2017r. Zasady udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie.
 • GN nr 36 z 6.09.2017r. Świadczenie urlopowe a czas pracy i okres zatrudnienia w danym roku szkolnym..
 • GN nr 36 z 6.09.2017r. Świadczenie urlopowe a czas pracy i okres zatrudnienia w danym roku szkolnym..
 • GN nr 35 z 30.08.2017r. Umowy okresowe destabilizujące stosunek pracy. Iluzja czasu nieokreślonego.
 • GN nr 31-32 z2-9.08.2017r. Zawieszenie emerytury w związku z zatrudnieniem a świadczenie rehabilitacyjne.
 • GN nr 29-30 z 19-26.07.2017r. Termin wypłacania odprawy emerytalnej..
 • GN nr 27-28 z 5-12.-7.2017 Zdefiniowanie "podstawowego miejsca pracy" w kontekście odprawy emerytalnej.
 • GN nr 27-28 z 5-12.-7.2017 Zdefiniowanie "podstawowego miejsca pracy" w kontekście odprawy emerytalnej.
 • GN nr 26 z 28.06.2017r. Ograniczenie praw w stanie nieczynnym.
 • GN nr 25 z 21.06.2017r. Uzupełnienie etatu w wymiarze większym niż 1/2 pensum we wszystkich szkołach do 29 lutego 2020r.
 • GN nr 14 z 14.06.2017r. Zasady podejmowania lub kontynuwania pracy w stanie nieczynnym.
 • GN nr 22 z 31.05.2017r. Wypowiedzenie-przyczyna i skutek. Różnice w rozwiązywaniu umowy o pracę z nauczycielem
 • GN nr 16 z 19.04.2017r. Forma, treść i terminy arkusza organizacyjnego.
 • GN Nr 6 z 8.02.2016r. Nauczyciele gimnazjum a reforma edukacji.
 • GN Nr 6 z 8.02.2016r. Po stanie nieczynnym na "kompensówkę"
 • GN nr 5 z 01.02.2017r. Obniżony wiek a emerytura z art. 88
 • GN nr 5 z 01.02.2017r. Wygaszanie gimnazjów a stan nieczynny.
 • GN nr 4 z 25.01.2017r. Przenaiesienie w okresie przejściowym.
 • GN nr 3 z 18.01.2017r. Obowiązek i prawo świadczenia godzin ponadwymiarowych.
 • GN nr 2 z 11.01.2017r. Fundusz Socjalny w 2017r.
 • GN nr 1 z 4.01.2017r. Urlop i dodatkowa praca w czasie ferii
 • GN Nr 50 z 14.12.2016r. Zatrudnienie w drugiej szkole. Przekształcenie stosunku pracy a urlop zdrowotny.
 • GN Nr 49 z 07.12.2016r. Czasowe powierzenie innego stanowiska pracownikowi administracji. Egzekwowanie zaległych świadczeń.
 • GN Nr 48 z 30.11.2016r. Czas pracy i wynagrodzenie za zajęcia w dniu wolnym.
 • GN Nr 47 z 23.11.2016r. Ochrona przedemerytalna nie pozbawia urlopu zdrowotnego.
 • GN Nr 46 z 16.11.2016r. Odwołanie nauczyciela od zawieszenia w pełnieniu obowiązków.
 • GN Nr 44 z 2.11.2016r. Historia pracy n-la a prawo do zasiłku na zagospodarowanie. Wzór wniosku.
 • GN Nr 43 z 26.10.2016r. Ustalenie prawa do zasiłku na zagospodarowanie. Pomoc dla młodego nauczyciela.
 • GN Nr 42 z 19.10.2016r. odszkodowanie,przywrócenie,zgłoszenie do pracy. Wszystko o wynagrodzeniu nauczyciela.
 • GN Nr 41 z 12.10.2016r. Rozwiązanie stosunku pracy a odprawa dla nauczycieli.
 • GN Nr 40 z 505.10.2016r. Wypłata gratyfikacji jubileuszowej. Nauczyciel chroniony prawem
 • GN Nr 38 z 21.09.2016r. Świadczenie pracy ponad pensum
 • GN Nr 23 z 8.06.2016r. Przejście na świadczenie kompensacyjne, o czym należy pamiętać.
 • GN Nr 24 z 16.06.2016r. Kontynuwacja awansu, możliwość przedłużenia stażu.
 • GN Nr 24 z 15.06.2016r. Przeniesienie w stan nieczynny z ograniczenia etatu
 • GN nr 23 z 8.06.2016r. Normy zatrudnienia w statucie szkoły
 • GN Nr 23 z 8.06.2016r. Urlop dla poratowania zdrowia.
 • GN Nr 15 z 13.04.2016r. Informacja o zamiarze wypowiedzenia i ochrona związkowca.
 • GN nr 24 z 10.06.2015r. Ruch służbowy 2015/2016 - problemy i wątpliwości, stan nieczynny.
 • GN nr 23 z 3.06.2015r. Ruch służbowy 2015/2016-problemy, wątpliwości, pytania.
 • GN nr 17 z 22.04.2015r. Wsparcie przedemerytalne dla wszystkich.
 • GN nr 17 z 22.04.2015r. Przesłanki wypowiedzenia w przypadku n-li zatrudnionych w niepełnym wymiarze.
 • GN nr 21 z 20.05.2015r. Ruch służbowy 2015/2016 -problemy, watpliwości, pytania.
 • GN nr 14-15 z 8.04.2015r. Zasady uczestnictwa z podziele środków z zfśś
 • GN nr 13 z 25.03.2015r. Kontyunowanie zatrudnienia cz.II. W stanie nieczynnym
 • GN nr 13 z 25.03.2015r. Przekształcenie stosunku pracy dokonywane na czas określony lub nieokreślony.
 • GN nr 12 z 18.03.2015r. Prawie wszystko o pensum. Rozliczenie czasu pracy n-la.
 • GN nr 12 z 18.03.2015r. Warunki przejścia na emeryture n-li urodzonych po 31.12.1948 ale przed 1.01.1969r.
 • GN nr 11 z 11.03.2015r. Urlop dla poratowania zdrowia.
 • GN nr 11 z 11.03.2015r. Ustalenie i korzystanie ze świadczenia kompensacyjnego.
 • GN nr 10 z 4.03.2015r. Urlop bezplatny nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • GN nr 9 z 25.02.2015r. Pracownicy administracji i obsługi. Rekomepnsata za godziny nadliczbowe.
 • GN nr 9 z 25.02.2015r. Warunki formalne ochrony działacza związkowego.
 • GN nr 8 z 18.02.2015r. Dopełnienie etatu.
 • GN nr 8 z 18.02.2015r. "Poznaj swoje prawa" Nr 17 Naruszenie obowiązku pracowniczego.
 • GN nr 7 z 11.02.2015r. Prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym.
 • GN nr 7 z 11.02.2015r. uzupełnienie przygotowania pedagogicznego.
 • GN nr 6 z 4.02.2015r. Przeniesienie pracownika administracji i obsługi.
 • GN nr 6 z 4.02.2015r. Warunki przyznawania odpraw pracowniczych dla nauczycieli.
 • GN nr 5 z 28.01.2015r. Czas na trzynastki. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 • GN nr 5z 28.01.2015r. Odstąpienie od nałożenia kary. Wcześniejsze zatarcie.
 • GN nr 4 z 21.01.2015r. Urlop wypoczynkowy n-li zatrudnionych w szkole feryjnej.
 • GN nr 4 z 21.01.2015r. Celowość przywrócenia do pracy i terminy zgłaszania gotowości.
 • GN nr 3 z 14.01.2015r. Udzielenie i wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
 • GN nr 1-2 z 7.01.2015r. Procedura i terminy oceniania pracy nauczyciela.
 • GN nr 1-2 z 7.01. 2015r. Przyznawanie świadczeń z ZFŚS przez dyrektora i związki zawodowe.
 • GN nr 51-52 z 17-24.12.2014r. Urlop dla asystenta.
 • Nr 51-52 z 17-24.12.2015r. "Poznaj Swoje Prawa" Nr 16 Postępowanie dyscyplinarne .
 • GN nr 50 z10.12.2014r. Staż pracy i orzecznictwo lekarskie w sprawie urlopu zdrowotnego.
 • GN nr 49 z 03.12.2014r. Dualizm oceny nauczyciela
 • GN nr 49 z 303.12.2014r. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze. Na etatach cząstkowych.
 • GN nr 48 z 26.11.2014r. Zasady wypłacania nagrody jubileuszowej.
 • GN nr 48 z 26.11.2014r. Jak nauczyciel może odwołać się od zawieszenia w pełnieniu obowiązków.
 • GN nr 47 z 19.11.2014r. Sutuacja prawna nauczyciela w stanie nieczynnym.
 • GN nr 47 z 19.11.2014r. Dodatek poznaj swoje prawa Nr 15 Wybór dyrektora szkoły.
 • GN nr 46 z 12.11.2014r. Dysponowanie środkami zakładowego fudnuszu świadczeń socjalnych.
 • GN nr 45 z 5.11.2014r. O czym stażysta wiedzieć powinien.
 • GN nr 45 z 5.11.2014r. Orzeczenie o zdolności do pracy.
 • GN nr 44 z 29.10.2014r. Praca na czas okreslony. Warunki zatrudnienia nauczyciela. KN art.10 ust.7
 • GN nr 44 z 29.10.2014r. Orgraniczenie,uzupełnienie etatu, odrębna umowa o pracę a prawo do urlopu zdrowotnego.
 • GN nr 43 z 22.10.2014r. Poświadczenie niekaralności.Procedura potwierdzenia warunków zatrudnienia na podstawie art.10 ust.5 KN .
 • GN nr 43 z 22.10.2014r. dodatek Nr 14 Instytucje prawne umożliwiające skuteczne działanie oddziału ZNP
 • GN nr 42 z 15.10.2014r. Wniosek o ustalenie świadczenia rehabilitacyjnego.
 • GN nr 42 z 15.10.2014r. Ustalenie wymiaru urlopu w zespołach szkolno-przedszkolnych.
 • GN nr 41 z 8.10.2014r. Zmienne pensum. Określenie tygodniowego wymiaru zajęć.
 • GN nr 39 z 24.09.2014r. Wyjątkowe umowy nauczycieli. Zasady nawiązywania umów szczegónych.
 • GN nr 38 z 17.09.2014r. Nauczycielskie dyżury.
 • GN nr 38 z 17.09.2014r. Ocena pracy po uzupełnieniu etatu.
 • GN nr 36 z 10.09.2014r. Odprawa po rozwiązaniu umowy a propozycja zatrudnienia.
 • GN nr 37 z 10.09.2014r. dodatek nr 13 "Poznaj Swoje Prawa" Wszystko o mianowaniu.
 • GN nr 36 z 3.09.2014r. Godziny nadliczbowe pracowników oświaty.
 • GN nr 36 z 3.09.2014r. Zasady korzystania z urlopu wychowawczego.
 • GN nr 35 z 27.08.2014r. Warunki i terminy umowy terminowej. Na czas określony tylko wyjątkowo.
 • GN nr 34 z 20.08.2014r. "Poznaj swoje prawa" nr 12 - Społeczna Inspekcja pracy w placówce oświatowej.
 • GN Nr 32-33 z 6-13.08.2014 Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po urlopie zdrowotnym.
 • GN nr 28-29 z 9-16 .08.2014r.Różnice między przeniesieniem z art. 18 i 19 KN.
 • GN nr 28-29 z 9-16.08.2014r. "Poznaj swoje prawa" Nr 11 Co warto wiedzieć o zwolnieniu z art.20KN?
 • GN nr 26 z 2.07.2014r. Uprawnienia rodzicielskie
 • GN nr 26 z 2.07.2014r. Ustalenie urlopu przy przejściu z placówki nieferyjnej do szkoły.
 • GN nr 26 z 25.06.2014r. Administracja i obsługa. Ustanie umowy terminowej.
 • GN nr 26 z 25.06.2014r. Nagroda jubileuszowa bez wyrównania.
 • GN nr 26 z 25.06.2014r. Wcześniejsze rozwiązanie umowy. Skrócenie wypowiedzenia na podst.przesłanek z art.20 ust.1 KN
 • GN nr 25 z 18.06.2014r. Administracja i Obsługa.Cechy charakterystyczne umowy o zastępstwo.
 • GN nr 25 z 18.06.2014r. Ustalenie prawa do urlopu uzupełniającego.
 • GN nr 24 z 11.06.2014r. Warunki przyznawania odprawy emerytalnej.
 • GN nr 24 z 11.06.2014r. Przekształcenie umowy o pracę w mianowanie a wypowiedzenie zmieniające.
 • GN nr 24 z 11.06.2014r. "Dodatek Poznaj Swoje Prawa" Nr 10. Nie daj się mobbingować!
 • GN nr 23 z 04.06.2014r. Działacz związkowy chroniony przed wypowiedzeniem. Prolongata ochrony.
 • GN nr 22 z 28.05.2014r. Postępowanie z zakresu prawa pracy-terminy i opłaty sądowe
 • GN nr 21 z 21.05.2014r. Konsekwencje stosowania różnych form rozwiązania stosunku pracy.
 • GN nr 20 z 14.05.2014r. Dokumenty dotyczące zmiany warunków umowy o pracę. cz.II Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.
 • GN nr 19 z 14.05.2014r. Ograniczenie zatrudnienia a stan nieczynny.Skutki obniżenia pensum.
 • GN nr 20 z 14.05.2014r. Dodatek "poznaj swoje prawa" Nr 9.Uprawnienia oddziałów ZNP jako międzyzakładowych organizacji związkowych.
 • GN nr 19 z 07.05.2014r. Łączenie pensum,zróżnicowanie wymiaru i uzupełnienie. Dokumenty dotyczące zmiany warunków umowy o pracę.
 • GN nr 19 z 07.05.2014r.Szczególna ochrona- emerytalna i związkowa.
 • GN nr 17-18 z 23-30.04.2014r. Kiedy dyrektor zwalnia nauczyciela. Newralgiczny koniec maja.
 • GN nr 17-18 z 23-30.04.2014 Nowelizacja regulaminu ZFŚS i szczególne warunki przyznawania świadczeń.
 • GN nr 17-18 z 23-30.04.2014r. Prawo do ponownego ograniczenia zatrudnienia i możliwość przejścia w stan nieczynny.
 • GN nr 16 z 16.04.2014r. Roszczenie o powrót do pracy po stanie nieczynnym.
 • GN nr 15 z 09.04.2014r. Zakres zmiany warunków pracy na podstawie art. 42 K.p.
 • GN nr 15 z 09.04.2014r. "Poznaj swoje prawa" Nr 8 Kwalifikacje nauczycieli.
 • GN nr 14 z 02.04.2014r. Powstanie i ustanie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompesacyjnego.
 • GN nr 13 z 26.03.2014r. Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 • GN nr 13 z 26.03.2014r. Urlop zdrowotny a przeniesienie w stan nieczynny lub zwolnienie nauczyciela.
 • GN nr 12 z 19.03.2014r. Cazs pracy pracowników szkół niebędących nauczycielami.
 • GN nr 11 z 12.03.2014r. dodatek "poznaj swoje prawa" nr 7. Działalność socjalna w szkole.
 • GN nr 11 z 12.03.2014r. Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela
 • GN nr 10 z 5.03.2014r. Przesłanki i terminy rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.
 • GN nr 10 z 5.03.2014r. Współpraca ze związkami. Informacja o przynalezności związkowej pracownika.
 • GN nr 8 z 19.02.2014r. Odprawa emerytalna i rentowa.
 • GN nr 8 z 19.02.2014r. Świadczenia pieniężne dla pracowników administracji i obsługi szkół.
 • GN nr 8 z 19.02.2014r. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących pracodawcy.
 • GN nr 7 z 12.02.2014r. Zasady przyznawania urlopu na żądanie i urlopu uzupełniającego.
 • GN nr 6 z 05.02.2014r. Zasady obliczania i wypłaty zawieszonych emerytur.
 • GN nr 6 z 05.02.2014r. Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia na godziny zastępstw.
 • GN nr 5 z 29.01.2014r. Przekształcenie stosunku pracy w trakcie stanu nieczynnego.
 • GN nr 5 z 29.01.2014r. Dodatek poznaj swoje prawa Nr 6 . Ocena Pracy Nauczyciela
 • GN nr 5 z 29.01.2014r. Postępowanie w przypadku sprzeciwu i odrzucenia kary porządkowej. Co może związek.
 • GN nr 4 z 22.01.2014r. Postępowanie w przypadku sprzeciwu i odrzucenia kary porządkowej.
 • GN nr 4 z 22.01.2014r. Postępowanie w przypadku sprzeciwu i odrzucenia kary porządkowej.
 • GN nr 4 z 22.01.2014r. Zasady dotyczące przerwania i przedłużania stażu awansowego.
 • GN nr 3 z 15.01.214r. Urlop na kształcenie.
 • GN nr 3 z 15.01.2014r. Zasady obniżania tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli i dyrektorów
 • GN Nr 2 z 08.01.2014r. Czas pracy pracowników w 2014r. - godziny nienauczycieli.
 • GN Nr 2 z 08.01.2014r. Dysponowanie funduszem socjalnym- upominki przyznawane indywidualnie...
 • GN Nr 2 z 08.01.2014r. Poznaj swoje prawa Nr 5 - Godziny pracy poza pensum dydaktycznym.
 • GN nr 1 z 1.01.2014r. Nabywanie prawa do emerytury w trakcie roku szkolnego.
 • GN Nr 1 z 1.01.2014r. Zasady wykorzystania zakładowego f-szu socjalnego. Problemy z imprezami.
 • GN nr 51-52 z 25.12.2013r. Niektóre aspekty awansowania w orzecznictwie.
 • GN nr 51-52 z 18.12.2013r. Wypowiedzenie po chorobie.
 • GN nr 50 z 11.12.2013r. Kiedy mówimy o postepowaniu dyscyplinarnym ?
 • GN nr 50 z 11.12.2013. Poznaj swoje prawa Nr 4 - urlopy nauczycieli związane z rodzicielstwem.
 • GN nr 49 z 04.12.2013r. Umowa szkoleniowa.Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji.
 • GN nr 49 z 04.12.2013r. Wymagania kwalifikacyjne a mianowanie.
 • GN nr 48 z 27.11.2013r. Działalność socjalna w szkole. Prezenty świąteczne.
 • GN nr 48 z 27.11.2013r. Warunki ustalania i wypłacania dodatku motywacyjnego.
 • GN nr 47 z 20.11.2013r. Sposób dodawania godzin w trakcie roku szkolnego.
 • GN nr 47 z 20.11.2013r. Poznaj swoje prawa. Nr 3- Nauczyciel w roli funkcjonariusza publicznego.
 • GN Nr 46 z 13.11.2013r. Warunki przyznania urlopu zdrowotnego.
 • GN Nr 45 z 06.11.2013r. Wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • GN Nr 45 z 06.11.2013r. Przesłanki odszkodowania związanego z mobbingiem.
 • GN nr 44 z 30.10.2013r. Dodatki motywacyjne.
 • GN Nr 44 z 30.10.2013r. Wypowiedzenie zmieniające cz.II
 • GN Nr 43 z 23.10.2013r. Wypowiedzenie zmieniające.Przekształcenie warunków pracy i płacy.
 • GN październik 2013r. Poznaj swoje prawa dodatek- Nauczyciel jako członek rady pedagogicznej.
 • GN nr 42 z 16.10.2013r. Zniesienie stanu nieczynnego.
 • GN wrzesień 2013 Poznaj swoje prawa dodatek - Wszystko o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych..
 • GN nr 40 z 02.10.2013r. Konsekwencje przeniesienia nauczyciela do innej miejscowości. Koszty przeprowadzki.
 • GN nr 39 z 25.09.2013r. Ocena nauczyciela jako pracownika.
 • GN nr 39 z 25.09. 2013r. Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej.
 • GN nr 38 z 18.09.2013r. Obliczamy wynagrodzenie nauczyciela.Pensum jako podstawa.
 • GN nr 38 z 18.09.2013r. Zasady ustalania i wypłacania zasiłku na zagospodarowanie.
 • GN Nr 36 i 37 . Pytania o wynagrodzenie. Na co może liczyć nauczyciel.
 • GN nr 37 z 11.09.2013r. Finalna procedura awansowa. Tylko akt nadania potwierdza awans.
 • GN nr 37 z 11.09.2013r. Ustalenie kwalifikacji. Mianowani zachowują status.
 • GN nr 36 z 04.09.2013r. Zasady nawiązywania stosunku pracy cz.II
 • GN nr 36 z 04.09.2013r. Status Wicedyrektora szkoły.
 • GN nr 35 z 28.08.2013r. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 • GN nr 35 z 28.08.2013r. Zasady nawiązywania stosunku pracy. Umowa lub mianowanie.
 • GN nr 34 z 21.08.2013r. Prawie wszystko o świadczeniach socjalnych.
 • GN nr 34 z 21.08.2013r. Zasady i warunki powierzenia uzupełnienia pensum.
 • GN nr 32-33 z 7.08.2013r. Warunki przeniesienia do drugiej szkoły przez organ prowadzący
 • GN nr 30-31 z 24.07.2013r. Urlop dla poratowania zdrowia w placówce nieferyjnej.
 • GN nr 30-31 z 24.07.2013r. Zatrudnienie i praca zarobkowa w czasie urlopu wychowawczego.
 • GN nr 28-29 z 17.07.2013r. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela Cz.II
 • GN nr 28-29 z 17.07.2013r. Zasady stosowania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.
 • GN nr 27 z 03.07.2013r. Rozpoczynamy urlop. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela.
 • GN nr 27 z 03.07.2013r. Dochodzenie roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy.
 • GN nr 26 z 26.06.2013r. Pracownicy administracji i obsługi. Związki zawodowe opiniują zwolnienie z art. 52 K.p.
 • GN nr 25 z 19.06.2013r. Powierzenie innej pracy.Incydentalna zmiana zatrudnienia.
 • GN nr 25 z 19.06.2013r. Prawo do urlopu wypoczynkowego po urlopie zdrowotnym.
 • GN nr 24 z 12.06.2013r. Godziny ponadwymiarowe.
 • GN nr 24 z 12.06.2013r. Ustalenie pensum.
 • GN nr 23 z 05.06.2013r. Administracja i obsługa .Wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • GN nr 23 z 05.06.2013r. Odprawy dla pracowników administracji i obsługi w razie likwidacji szkoły.
 • GN nr 22 z 29.05.2013r. Dokumentowanie stażu pracy.
 • GN nr 22 z 29.05.2013r. Warunki przyznawania odpraw. Pracownicza i emerytalna.
 • GN nr 21 z 22.05.2013r. Lepiej być mianowanym, większe możliwości przekształcenia stosunku pracy.
 • GN nr 20 z 15.05.2013r. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem.
 • GN nr 20 z 15.05.2013r. Kryteria i wypowiedzenie.
 • GN nr 19 z 08.05.2013r. Akrusze organizacyjne na następny rok szkolny - poznaj swoje prawa!
 • GN nr 19 z 08.05.2013r. Z dokumentami do drugiej szkoły. Nauczyciele zatrudnieni na etatach cząstkowych.
 • GN nr 17-18 z 24.04.2013r. Przeniesienie tylko dla mianowanych. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego.
 • GN nr 17-18 z 24.04.2013r. Urlop uzupełniający
 • GN nr 16 z 17.04.2013r. Okresy wypowiedzenie - pracownicy administracji i obsługi.
 • GN nr 16 z 17.04.2013r. Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły lub placówki.
 • GN nr 15 z 10.04.2013r. Zwolnienie dyscyplinarne-pracownicy administracji i obsługi szkół.
 • GN nr 15 z 10.04.2013r. Uzupełnienie etatu.
 • Gn nr 15 z 10.04.2013r. Dynamika Stanu nieczynnego cz. II. Wybrane orzeczenia SN dotyczące stanu nieczynnego.
 • GN nr 14 z 03.04.2013r. Zmiana wymiaru etatu pracownika obsługi cz.II.
 • GN nr 14 z 03.04.2013r. Pracownicy administracji i obsługi. Zwolnienie dyscyplinarne.
 • GN nr 14 z 03.04.2013r. Ruch służbowy 2013/2014. Dynamika stanu nieczynnego.
 • GN nr 13 z 27.03.2013 Zmiana wymiaru etatu pracownika obsługi.
 • GN nr 13 z 27.03.2013r. Ruch służbowy 2013/2014. Zgoda na ograniczenie zatrudnienia.
 • GN nr 12 z 20.03.2013r. Ograniczenie etatu.
 • GN nr 12 z 20.03.2013r. Przekształcenie stosunku pracy.
 • GN nr 11 z 13.03.2013r. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy a zasada proporcjonalności.
 • GN nr 11 z 13.03.2013r. Wszystko o karze porządkowej. część II
 • GN nr 11 z 13.03.2013r, Urlop dla poratowania zdrowia. część II
 • GN nr 10 z 6.03.2013r. Dla kogo dodatek wiejski i mieszkaniowy - zasady przyznawania półetatowcom.
 • GN nr 10 z 6.03.2013r. Wszystko o karze porządkowej.
 • GN nr 10 z 6.03.2013r. Urlop dla poratowania zdrowia.
 • GN nr 6 z 06.02.2013r. Kontynuowanie zatrudnienia w wieku 65 lat. Uchylony art. 23 ust.4 KN.
 • GN nr 5 z 30.01.2013r. Pracownicy szkoły - niepedagogiczni. Dodatki i nagroda jubileuszowa
 • GN nr 5 z 30.01.2013r. Szczególne uprawnienie emerytalne dla nauczycieli. art. 184 ustawy emerytalnej.
 • GN nr 4 z 23.01.2013r. Godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe cz. II
 • GN nr 4 z 23.01.2013r. Określenie warunków rozpoczęcia stażu awansowego.
 • GN nr 3 z 16.01.2013r. Godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe.
 • GN nr 3 z 16.01.2013r. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy.
 • GN nr 3 z 16.01.2013r. Przeszeregowanie w trakcie roku szkolnego.Zmiana wysokości wynagrodzenia
 • GN nr 2 z 09.01.2013r. Procedura i terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela.
 • GN nr 1 z 2.01.2013r. Dane pracownicze pod szczególnym nadzorem
 • GN nr 1 z 2.0.2013r. Ustalenie prawa do odprawy.
 • GN nr 51 z 19.12.2012r. Mobbing w miejscu pracy.
 • GN nr 51 z 19.12.2012r. Dochodzenie roszczeń płacowych
 • GN nr 51 z 19.12.2012r. Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej
 • GN nr 50 z 12.12.2012r. Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie.
 • GN nr 50 z 12.12.2012r. Zdrowie w kilku apektach cz. III
 • GN nr 50 z 12.12.2012r. Wcześniejsza emerytura możliwa - nauczyciele którzy spełnili warunki do wcześniejszej emerytury do 31.12.2008r.
 • GN nr 49 z 05.12.2012r. Dochodzenie zaległych roszczeń ze stosunku pracy.
 • GN nr 49 z 05.12.2012r.Tryb i zakres badań lekarskich. Zdrowie w kilku aspektach cz. II.
 • GN nr 48 z 28 listopada 2012r.Badania, profilaktyka, pomoc zdrowotna. Zdrowie w kilku aspektach.
 • GN nr 48 z 28.11.2012r. Czas pracy psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.Wyjaśnienie ZG.
 • GN nr 47 z 21.11.2012r. Urlopowe zaległości. Wykorzystanie urlopu zaległego i na żądanie.
 • GN nr 47 z 21.11.2012r. Ustalenie czasu pracy. Pensum okreslone przez gminę
 • GN nr 46 z 14.11.2012r. Pomoc dla studiujących.
 • GN nr 46 z 14.11.2012r. Sposoby i skuteczność usprawiedliwienia nieobecności w pracy.
 • GN nr 45 z 7.11.2012 Urlop wychowawczy.
 • GN nr 45 z 7.11.2012 Zasady zawierania i rozwiązywania umów terminowych.
 • GN nr 42 z 17.10.2012r. Ustalenie wymiaru i terminu urlopu uzupełniającego.
 • GN nr 43 z 24.10.2012r. Wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2013r.
 • GN nr 43 z 24.10.2012r. Ustalenie właściwej podstawy do zatrudnienia.
 • GN nr 43 z 24.10.2012r. Prawo do urlopu wypoczynkowego po urlopie zdrowotnym.
 • GN nr 39 z 26.09.2012r. Dodatki do wynagrodzenia.
 • GN nr 39 z 26.09.2012r. Zasady wypłacania zaległych należności po ustaniu stosunku pracy.
 • GN nr 38 z 19.09.2012r. Wynagrodzenia za pracę.
 • GN nr 38 z 19.09.2012r. Równe traktowanie niepełnozatrudnionych.
 • GN nr 37 z 12.09.2012r. Powierzenie stanowiska dyrektora część II.
 • GN nr 37 z 12.09.2012r. Zniżka godzin dla nauczycieli uprawnionych do urlopu wychowawczego.
 • GN nr 36 z 05.09.2012r. Zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego oraz urlopu wychowawczego.
 • GN nr 36 z 05.09.2012r. Powierzenie stanowiska dyrektora.
 • GN nr 36 z 05.09.2012r. Nadzór nad awansem część II
 • GN nr 35 z 29.08.2012r. Czas pracy pracowników oświaty.
 • GN nr 35 z 29.08.2012r. Nadzór nad awansem. Ustalenie kwalifikacji cz. III
 • GN nr 34 z 22.08.2012r. Kłopoty z jubileuszówką cz.II
 • GN nr 34 z 22.08.2012r. Ustalenie kwalifikacji cz.II
 • GN nr 32-33 z 08.08.2012r. Kadry w oświacie. Kłopoty z jubileuszówką. Prawo do nagrody jubileuszowej.
 • GN nr 32-33 z 8.08.2012r. Rozwiązanie mianowania. Mianowanie a kwalifikacje.
 • GN nr 32-33 z 08.08.2012r. Przepisy gwarantujące zawarcie umowy o pracę
 • G.N nr 30-31 z 25.07.2012r. Ocena Pracy Dyrektora
 • GN nr 30-31 z 25.07.2012r. Kadry w oświacie. Stan nieczynny.
 • G.N nr 30-31 z 25.07.2012r. Świadczenie Kompensacyjne.
 • GN nr 30-31 z 25.07.2012r. Zasady udzielania urlopu zdrowotnego.
 • G.N nr 27 z 04.07.2012r. Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych.
 • G.N nr 27 z 04.07.2012r. Świadczenie urlopowe i inne dopłaty z f-szu socjalnego.
 • G.N nr 26 z 27.06.2012r. Powierzenie pracownikowi innych zajęć. Incydentalna zmiana pracy.
 • G.N nr 25 z 20.06.2012r. Urlop pracownika oświaty.
 • G.N nr 25 z 20.06.2012r. Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienie w związku z uporczywym nękaniem.
 • GN nr 24 z 13.06.2012r. Wynagrodzenie urlopowe.
 • GN nr 24 z 13.06.2012r. Ograniczenie etatu. Różne formy przekształcania stosunku pracy.
 • GN nr 22 z 30.05.2012r. Informacja i warunkach zatrudnienia.
 • GN nr 22 z 30.05.2012r. Przekształcanie umów i ustawowe gwarancje odprawy.
 • GN nr 21 z 23.05.2012r. Kadry w oświacie. Ocena Pracy nauczycieli szkół i placówek publicznych.
 • GN nr 21 z 23.05.2012r. Przypomnienie niektórych zasad dotyczących przekształcania i wypowiadania umów.
 • GN nr 21 z 23.05.2012r. Warunki powierzenia zastępstwa.
 • GN nr 20 z 16.05.2012 Kadry w oświacie. Prawidłowe wypowiedzenie cz.II
 • GN nr 20 z 16.05.2012r. Rola pracodawcy i związków zawodowych podczas wypowiadania umów.
 • GN nr 17-18 z 25.04.2012r. Treść akt osobowych pracownika. Akta-lektura obowiązkowa
 • GN nr 17-18 z 25.04.2012r. Kontynuacja zatrudnienia przez byłego dyrektora z art. 19 KN
 • Gn nr 19 z 9.05.2012r. Kadry w oświacie - prawidłowe wypowiedzenie cz. I.
 • GN nr 19 z 9.05.2012r. Szczególne uprawnienia związane z rodzicielstwem.
 • GN nr 19 z 9.05.2012r.Brak zasad zatrudniana bibliotekarza szkolnego.
 • GN nr 16 z 18.04.2012r. Prawo do wynagrodzenia w przypadku zwolnień od pracy.
 • GN nr 16 z 18.04.2012r. Rygory rozwiązania umowy i prawo do organiczenia etatu.
 • GN nr 14 z 04.04.2012r. Urlop okolicznościowy - zwolnienia na dzieci
 • GN nr 14 z 4.04.2012r. Warunki ponownego zatrudnienia po likwidacji lub reorganizacji szkoły.
 • GN nr 15 z 11.04.2012 Uprawnienia rady pedagogicznej
 • GN nr 13 z 28.03.2012r. Odpowiedzialność nauczycieli.
 • GN nr 13 z 28.03.2012r. Rodzaje przesłanek i forma wypowiedzenia pracy.
 • GN nr 12 z 21.03.2012r. Funkcja dyrektora placówki oświatowej w świetle prawa.
 • GN nr 11 z 14.03.2012r. Ekwiwalet za urlop.
 • GN nr 11 z 14.03.2012r. Warunki ustalania i udzielania urlopu zdrowotnego.
 • GN nr 10 z 7.03.2012r. Możliwość skorzystania ze świadczeń przejściowych.Pomostówka czy kompensówka?
 • GN nr 10 z 7.03.2012r. Warunki formalne ograniczenia lub zmniejszenia etatu
 • GN nr 9 z 29.02.2012r Zadania i obowiązki dyrektora
 • GN nr 9 z 29.02.2012r. Szczególna ochrona stosunku pracy w czasie częściowej likwidacji szkół
 • GN nr 8 z 22.02.2012r. Orgarniczenie warunków zatrudnienia na etatach cząstkowych
 • GN nr 8 z 22.02.2012r Kompedium kadrowe - urlop szkoleniowy
 • GN nr 7 z 15.02.2012r. Zatrudnienie po stanie nieczynnym
 • GN nr 7 z 15.02.2012 Uchwły dotyczące likwidacji szkoły
 • GN Nr 6 z 08.02.2012r. Stwierdzenie nieważności uchwały o zamiarze likwidacji szkoły
 • GN nr 5 z 01.02.2012r. Najważniejsze fazy postępowania dyscyplinarnego
 • GN nr 4 z 25.02.2012r. Przesłanki i celowość zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków
 • GN nr 38 z 21.09.2011r. Wynagrodzenie za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych
 • GN nr 50 z 14.12.2011r. Dodatek dla n-la za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych
 • GN nr 48 z 30.11.2011r. Zasiłek na zagospodarowanie dla n-la rozpoczynającego pracę
 • GN nr 49 z 7.12.2011r. Kiedy nauczyciel może skorzystać ze zniżki godzin
 • GN nr 1 z 4.01.2012r. Dodatkowe wynagrodzenia
 • GN nr 48 z 30.11.2011r. Termin nawiązania umowy a dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • GN nr 47 z 23.11.2011r. Obowiązki dyrektora szkoły dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi
 • GN nr 2 z 11.01.2012r. - Fundusz Socjalny w Szkole
 • GN nr 47 z 23.11.2011r. - Podział środków z ZFŚS - cz.I
 • GN nr 48 z 30.11.2011r. - Podział środków z ZFŚS cz.II
 • GN nr 51 z 28.12.2011r. - Zwolnienie od pracy działacza związkowego
 • GN nr 44 z 02.11.2011r. - Zwolnienie od pracy działacza związkowego do doraźnych zadań

 

  Strona zaprojektowana przez Rafs | Związek Nauczycielstwa Polskiego - Okręg Zachodniopomorski | Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011 r.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes