Dyżury Radcy Prawnego  w biurach Okręgu  zawieszone do odwołania kontakt tylko telefoniczny i mailowy

 

Bliżej prawa - Znajdziesz w Głosie Nauczycielskim...

 • GN Nr 31-32 z 1-8 .08.2018r. Kontynowanie procedury awansowej niezakończonej przed 1 września br.
 • GN Nr 29-30 z 18-25.07.2018r. Rozwiązywanie umów terminowych.
 • GN Nr 26 z 27.06.2018r. Przeniesienie w różnym czasie i różnych warunkach.
 • GN Nr 25 z 20.06.2018r. Różnice między obniżeniem pensum a ograniczeniem etatu.
 • GN Nr 23 z 6.06.2018r. Ostateczne terminy przejścia na wcześniejszą emeryturę nauczycielską.
 • GN nr 16 z 18.04.2018r. Przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 • GN Nr 16 z 18.04.2019r. Przekształcenie etatu w wygaszanych gimnazjach 2018/2019.
 • GN Nr 9 z 28.02.2018r. Prawo i obowiązek uzupełnienia etatu do 31 sierpnia 2019r.
 • GN Nr 7 z 14.02.2018r. Zmiany w Karcie związane z zasadami wynagradzania i uprawnieniami socjalnymi. Co nowego od stycznia i września.
 • GN nr 7 z 14.02.2018r. Zwolnienie lekarskie plus rehabilitacja lub urlop zdrowotny po 1 stycznia 2018r.
 • GN nr 6 z 7.02.2018r. Istotne awansowe zmiany w Karcie Nauczyciela.
 • GN Nr 6 z 7.02.2018r. Trzynastka na finiszu. Ustalenie i wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 • GN Nr 6 z 7.02.2018r. Ustalenie prawa i wielkości urlopu uzupełniającego po zmianach. Uzupełniający za zdrowotny.
 • GN Nr 5 z 31.01.2018r. Co zmienia sie w warunkach zatrudnienia nauczycieli? Nowości teraz i od września.
 • GN nr 5 z 31.01.2018r. Zmiana zasad urlopowych w 2018 roku.
 • GN Nr 1-2 z 10.01.2018. Stanowisko związku w przypadku zamiaru wypowiedzenia lub dyscyplinarki.
 • GN nr 1-2 z 10 stycznia 2018. Powstanie prawa do świadczenia kompensacyjnego i jego zawieszenie.
 • GN nr 43-44 z 25.10.2017r. Umowa czy mianowanie.
 • GN nr 42 z 18.10.2017r. Zasady udzielania urlopu zdrowotnego w okresie przejściowym.
 • GN nr 42 z 11.10.2017r.Sytuacja nauczycieli po wygaśnięciu przepisów wprowadzających prawo oświatowe.
 • GN nr 40 z 4.10.2017r. Godziny z programów unijnych.
 • GN nr 39 z 27.09.2017r. Składane pensum a mianowanie.
 • GN Nr 38 z 20.09.2017r. Faktyczne i formalne aspekty umowy o pracę. Żądanie nawiązania umowy.
 • GN Nr 39 z 27.09.2017r. Etat łączony, uzupełnienie i zróżnicowanie pensum a sposób nawiązania stosunku pracy.
 • GN nr 37 z 13.09.2017r. Zasady udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie.
 • GN nr 36 z 6.09.2017r. Świadczenie urlopowe a czas pracy i okres zatrudnienia w danym roku szkolnym..
 • GN nr 36 z 6.09.2017r. Świadczenie urlopowe a czas pracy i okres zatrudnienia w danym roku szkolnym..
 • GN nr 35 z 30.08.2017r. Umowy okresowe destabilizujące stosunek pracy. Iluzja czasu nieokreślonego.
 • GN nr 31-32 z2-9.08.2017r. Zawieszenie emerytury w związku z zatrudnieniem a świadczenie rehabilitacyjne.
 • GN nr 29-30 z 19-26.07.2017r. Termin wypłacania odprawy emerytalnej..
 • GN nr 27-28 z 5-12.-7.2017 Zdefiniowanie "podstawowego miejsca pracy" w kontekście odprawy emerytalnej.
 • GN nr 27-28 z 5-12.-7.2017 Zdefiniowanie "podstawowego miejsca pracy" w kontekście odprawy emerytalnej.
 • GN nr 26 z 28.06.2017r. Ograniczenie praw w stanie nieczynnym.
 • GN nr 25 z 21.06.2017r. Uzupełnienie etatu w wymiarze większym niż 1/2 pensum we wszystkich szkołach do 29 lutego 2020r.
 • GN nr 14 z 14.06.2017r. Zasady podejmowania lub kontynuwania pracy w stanie nieczynnym.
 • GN nr 22 z 31.05.2017r. Wypowiedzenie-przyczyna i skutek. Różnice w rozwiązywaniu umowy o pracę z nauczycielem
 • GN nr 16 z 19.04.2017r. Forma, treść i terminy arkusza organizacyjnego.
 • GN nr 5 z 01.02.2017r. Obniżony wiek a emerytura z art. 88
 • GN nr 4 z 25.01.2017r. Przenaiesienie w okresie przejściowym.
 • GN nr 3 z 18.01.2017r. Obowiązek i prawo świadczenia godzin ponadwymiarowych.
 • GN nr 2 z 11.01.2017r. Fundusz Socjalny w 2017r.
 • GN Nr 50 z 14.12.2016r. Zatrudnienie w drugiej szkole. Przekształcenie stosunku pracy a urlop zdrowotny.
 • GN Nr 49 z 07.12.2016r. Czasowe powierzenie innego stanowiska pracownikowi administracji. Egzekwowanie zaległych świadczeń.
 • GN Nr 48 z 30.11.2016r. Czas pracy i wynagrodzenie za zajęcia w dniu wolnym.
 • GN Nr 47 z 23.11.2016r. Ochrona przedemerytalna nie pozbawia urlopu zdrowotnego.
 • GN Nr 46 z 16.11.2016r. Odwołanie nauczyciela od zawieszenia w pełnieniu obowiązków.
 • GN Nr 44 z 2.11.2016r. Historia pracy n-la a prawo do zasiłku na zagospodarowanie. Wzór wniosku.
 • GN Nr 43 z 26.10.2016r. Ustalenie prawa do zasiłku na zagospodarowanie. Pomoc dla młodego nauczyciela.
 • GN Nr 42 z 19.10.2016r. odszkodowanie,przywrócenie,zgłoszenie do pracy. Wszystko o wynagrodzeniu nauczyciela.
 • GN Nr 41 z 12.10.2016r. Rozwiązanie stosunku pracy a odprawa dla nauczycieli.
 • GN Nr 40 z 505.10.2016r. Wypłata gratyfikacji jubileuszowej. Nauczyciel chroniony prawem
 • GN Nr 38 z 21.09.2016r. Świadczenie pracy ponad pensum
 • GN Nr 23 z 8.06.2016r. Przejście na świadczenie kompensacyjne, o czym należy pamiętać.
 • GN Nr 24 z 16.06.2016r. Kontynuwacja awansu, możliwość przedłużenia stażu.
 • GN nr 23 z 8.06.2016r. Normy zatrudnienia w statucie szkoły
 • GN Nr 23 z 8.06.2016r. Urlop dla poratowania zdrowia.
 • GN Nr 15 z 13.04.2016r. Informacja o zamiarze wypowiedzenia i ochrona związkowca.
 • GN nr 12 z 18.03.2015r. Prawie wszystko o pensum. Rozliczenie czasu pracy n-la.
 • GN nr 9 z 25.02.2015r. Warunki formalne ochrony działacza związkowego.
 • GN nr 8 z 18.02.2015r. Dopełnienie etatu.
 • GN nr 8 z 18.02.2015r. "Poznaj swoje prawa" Nr 17 Naruszenie obowiązku pracowniczego.
 • GN nr 7 z 11.02.2015r. Prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym.
 • GN nr 7 z 11.02.2015r. uzupełnienie przygotowania pedagogicznego.
 • GN nr 6 z 4.02.2015r. Przeniesienie pracownika administracji i obsługi.
 • GN nr 6 z 4.02.2015r. Warunki przyznawania odpraw pracowniczych dla nauczycieli.
 • GN nr 5 z 28.01.2015r. Czas na trzynastki. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 • GN nr 5z 28.01.2015r. Odstąpienie od nałożenia kary. Wcześniejsze zatarcie.
 • GN nr 4 z 21.01.2015r. Urlop wypoczynkowy n-li zatrudnionych w szkole feryjnej.
 • GN nr 4 z 21.01.2015r. Celowość przywrócenia do pracy i terminy zgłaszania gotowości.
 • GN nr 17-18 z 25.04.2012r. Treść akt osobowych pracownika. Akta-lektura obowiązkowa

 

  Strona zaprojektowana przez Rafs | Związek Nauczycielstwa Polskiego - Okręg Zachodniopomorski | Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011 r.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes