Urlopy w biurach Okręgu; w miesiącu lipcu w Koszalinie, w sierpniu w Szczecinie.

Urlopy wicprezesów; w lipcu Kol. Teresa Chełchowska w sierpniu Kol. Wojciech Szczęsny.

Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - podpisane

styczeń 25, 2012 dodany przez Lucyna_Jagiełło

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, przedłożone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozporządzenie zostało podpisane 17 stycznia 2012 r., stosownie do upoważnienia zawartego w art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego został zobowiązany do wydania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania rozporządzenia określającego standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  [czytaj więcej...]

 

  Strona zaprojektowana przez Rafs | Związek Nauczycielstwa Polskiego - Okręg Zachodniopomorski | Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011 r.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes