Dyżury Radcy Prawnego  w biurach Okręgu  zawieszone do odwołania kontakt tylko telefoniczny i mailowy

 

Kolejna bitwa o szkołę w Dąbkach … artykuł Koleżanki Małgorzaty Chyły

czerwiec 4, 2013 dodany przez Lucyna_Jagiełło

Gdy My śpimy, wójt  Gminy Darłowo Franciszek  Kupracz  liczy…kto, za co i ile ma zapłacić (?!) według tylko sobie znanego algorytmu „przeliczeniowego” … nie próbuj  go zrozumieć …

Co z naszym prawem…działa, nie działa (?!) Kto powinien respektować jego przestrzeganie? W końcu Kto i dla Kogo je tworzy?   Bezsilność… To dobre słowo, bo straciłam w ostatnich miesiącach wiarę  w szybkie i skuteczne działania mojego Państwa… w sytuacji niesłychanie szkodliwej społecznie, bo dotyczącej  przede wszystkim uczniów!

W zasadzie przy każdym kolejnym „pomyśle” Wójta  Gminy Darłowo,  zastanawia mnie, czy ten człowiek  ma tak „mocne plecy”, czy  po prostu brak u nas ( czyt. w naszym Państwie) narzędzi do natychmiastowego  wyegzekwowania przestrzegania prawa. A może  to  nasze prawo  ma „dwie strony” … białą  i  czarną … hm…

A było już tak pięknie! 

Wojewoda  Zachodniopomorski  w swoim postępowaniu nadzorczym z dnia 9 maja 2013 r. uchylił uchwały rady gminy dotyczące  Szkół Nr 3 w Dąbkach:  w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr  3 im. oraz w sprawie likwidacji Szkoły  Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym ( Uchwał Nr XXXI/280/2013 i  Uchwała Nr XXXI/279/2013 z dnia 05 kwietnia 2013 r. ) 

Zakwestionował  je, ponieważ  zostały podjęte z naruszeniem  prawa.

Dnia 9 maja w Warszawie, na spotkaniu  Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  przyjęty został  Dezyderat  w  sprawie „Nieuzasadnionych decyzji likwidowania szkół przez organ prowadzący na przykładzie  decyzji Rady Gminy Darłowo o likwidacji placówek oświatowych”.

W treści Dezyderatu zostały zawarte argumenty, które Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie podnosi od kilku lat w sprawach dotyczących likwidacji i prywatyzacji szkół, m.in., że likwidacja szkół często ma charakter pozorny, gdyż następnie prowadzenie tychże szkół jest przekazywane podmiotom prywatnym (obejście prawa), oraz że przesłanki ekonomiczne nie mogą stanowić jedynej podstawy likwidacji szkół. 

Moja radość nie trwała zbyt długo…kolejne „kroki”  Wójta pokazały, że to „On” w Gminie  stanowi prawo!

Odwołanie dyrektorki szkoły, powołanie   nowej, „pełniącej  obowiązki” dyrektora  placówki,  podejmowanie  kolejnych  działań dot. losów szkoły wbrew logice i literze prawa …

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim. orzekła, że Wójt Darłowa nie miał prawa zawiesić dyrektorki ZS nr 3 w Dąbkach w pełnieniu obowiązków.  Zanim zawieszona  otrzymała tę informację na piśmie, „pełniąca obowiązki” poszła na zwolnienie,  a Wójt… na urlop.

W szkole w Dąbkach, przez kilka dni nie było osoby, która prawnie  ponosiłaby odpowiedzialność  za  prawidłowe funkcjonowanie szkoły,  trwający tam proces dydaktyczno-wychowawczy, bezpieczeństwo uczniów oraz podejmowałaby decyzje administracyjne.

W tzw. międzyczasie  Wójt  zamieścił na stronie UG komunikat. Poinformował w nim nauczycieli i pozostałych pracowników ZS nr 3, że otrzymają wypowiedzenia, ale od 20 do 27 maja powinni dzwonić do urzędu gminy i "umawiać się na spotkania indywidualne". Wypowiedzeń nie było, spotkań indywidualnych (chyba) też nie…Powrót  „starej dyrektorki” prawdopodobnie  nie ucieszył Franciszka K.

Przebywający na  urlopie Wójt ( ?! )dnia 29 maja 2013 r. wysyła  do   dyrektorki  szkoły  w Dąbkach pismo.

„ Zawiadamiam, że wskutek nie wywiązania się z obowiązków służbowych Pani  (…) Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 3 w Dąbkach Gmina Darłowo poniesie nieuzasadnione , dodatkowe koszty i w związku z tym będzie dochodzić o odszkodowanie od Pani (…). Obecnie szacunkowe odszkodowanie może wynosić :

1/ w przypadku sądowego uchylenia rozstrzygnięć  Wojewody 300 tys. zł

2/ w przypadku uchylenia uchwał Rady Gminy Darłowo 130 tys. zł.”

Tak czy inaczej, ktoś za to, zdaniem Wójta, zapłacić musi. Pani dyrektor ma pecha, bo wypadło na nią i jeszcze na sołtysa Dąbek, który również otrzymał fakturkę  na sumę 23 tys. złotych.

Czy znajdzie się ktoś, kto wystawi rachunek panu Wójtowi ?!

Dnia 31 maja odbyła się sesja RG, na której  miała być uchylona uchwała dot. rozwiązania Zespołu  Szkół  w  Dąbkach. Pomimo   pozytywnej opinii Komisji Oświaty, uchwała nie została podjęta.  Kolejna  nadzwyczajna  sesja ma się odbyć dnia 4 czerwca 2013r.  Dwa projekty uchwał dotyczą wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego  stwierdzające  nieważność  uchwał dotyczących  likwidacji szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Dąbkach.  Moją uwagę przyciągnęły jednak dwa pierwsze projekty uchwał, dotyczą zakupu  przez  gminę nieruchomości przyległej do obiektu szkolnego i  świetlicy  w  Słowinie jako   „zabezpieczenie   bazy   oświatowej   dla   szkoły”. O ile dobrze pamiętam, szkoła w Słowinie jest szkołą społeczną!  Hola, hola Panie Wójcie!

Tyle osób: rodziców,  polityków,  związkowców zaangażowanych w sprawę  likwidacji szkoły  w Dąbkach  nie może  doprowadzić do natychmiastowego, skutecznego  zaprzestania przez  Wójta  łamania prawa. Długie procedury odwoławcze  powodują, że każda z „instytucji” powiadomionych  o  kolejnych działaniach Wójta, zwleka z wydaniem swojej opinii, czy  też zajęciem stanowiska do ostatniej chwili… mam wrażenie, że częściej jest to  poszukiwanie przepisów mających na celu  ukazanie  braku możliwości ich działania, niż  takich, które pozwolą na szybkie rozwiązanie problemu. Obym się myliła!

Prokurator, Wojewoda Zachodniopomorski, Kurator Oświaty,  Członkowie Komisji Sejmowej, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Biura Antykorupcyjnego  czy  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych …uf

Który z nich, ostatecznie i  skutecznie zadziała…

Przeciętny Kowalski, za naruszenie porządku publicznego np. po spożyciu… zostanie szybko osądzony i skazany, bezrobotny za kradzież pójdzie  do więzienia, bezdomny za obrazę osoby publicznej - będzie ścigany listem gończym.

Jaka kara spotka Pana Franciszka Kupracza?Czy wymiar sprawiedliwości za nim  nadąży ?!

Nauczyciele i pracownicy szkoły pracują pod  presją z zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa.  Mieszkańcy Dąbek  tracą wiarę w szybkie rozwiązanie narastających problemów.

 A  ja  zastanawiam  się… czy  prawo w  naszym  kraju …działa,  czy nie  (?!) Kto i dla Kogo je tworzy? I  znowu  ogarnia mnie  ta  bezsilność…

Małgorzata Chyła

Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Prezes Oddziału ZNP w Koszalinie

-------------------------------------------------------------------------------------------

      Związek Nauczycielstwa Polskiego na poszczególnych szczeblach, w zależności od  swoich  kompetencji i możliwości  czynił  wszystko  (zgodnie z literą prawa ), aby sprawa szkoły w Dąbkach znalazła swój szczęśliwy finał.

Ważne wydarzenia:

8 maja 2013 r. -Wojewoda Zachodniopomorski w drodze rozstrzygnięć nadzorczych stwierdził nieważność uchwał Rady Gminy Darłowo dot.likwidacji  Gimnazjum Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dąbkach

9 maja 2013 r.- Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  wystosowała do  Prezesa Rady M inistrów   DEZYDERAT  w sprawie nieuzasadnionych decyzji likwidowania szkół przez organ prowadzący na przykładzie  decyzji Rady Gminy Darłowo o likwidacji placówek oświatowych.

 

14 maja 2013 r. – wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego o zbadanie zgodności z prawem  decyzji Wójta Gminy Darłowo z dnia  10 maja 2013 r.w  sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków  Dyrektora  Zespołu Szkół Nr 3

15 maja  2013r. -Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o dokonanie czynności zmierzających do ustalenia, czy przy wykonywaniu zadań z zakresu oświaty publicznej funkcjonariusze publiczni nie przekroczyli uprawnień.

15 maja -Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Związek podniósł zarzut naruszenia ochrony danych osobowych pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 3 w Dąbkach poprzez umożliwienie dostępu do tych danych podmiotom nieupoważnionym

20 maja 2013 r. – wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiegoo  natychmiastowe odwołanie Wójta Gminy Darłowo Pana F.Kupracza

27 maja 2013 r. -Państwowa Inspekcja Pracy w  Koszalinie - wniosek o pilną interwencję dot. łamania praw pracowniczych w  Zespole Szkół  Nr 3 w Dąbkach.

28 maja 2013 r.- prokuratura w Koszalinie  zawiadomienie o podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa przez Wójta Gminy Darłowo  Pana Franciszka Kupracza. 

28 maja 2013 r.-Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił doWojewody Zachodniopomorskiegoo ustanowienie zarządu komisarycznego w Gminie Darłowo.

 

 

  Strona zaprojektowana przez Rafs | Związek Nauczycielstwa Polskiego - Okręg Zachodniopomorski | Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011 r.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes