Dyżury Radcy Prawnego  w biurach Okręgu  zawieszone do odwołania kontakt tylko telefoniczny i mailowy

 

Kalendarium wybranych wydarzeń związanych z polską oświatą w mijającym roku.

styczeń 3, 2014 dodany przez Lucyna_Jagiełło

Wizja rewolucji w szkolnych bibliotekach, decyzje w sprawie sześciolatków, dotacje na przedszkola i zamieszanie wokół zajęć dodatkowych za 1 zł, zawieszone zmiany w Karcie nauczyciela - tak minął 2013 rok w oświacie.
 Kalendarium wybranych wydarzeń związanych z polską oświatą w mijającym roku:

8 stycznia - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis o zasadach rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli jest niezgodny z konstytucją.

10 stycznia - Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomi w tym roku nowy System Informacji Oświatowej; do końca marca dyrektorzy szkół mają przesłać dane o swoich placówkach i uczniach - przypomniała minister edukacji Krystyna Szumilas.

18 stycznia - MEN informuje, że liczba uczniów systematycznie maleje. W roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich typach szkół wynosi 4 mln 669 tys. Jest to o 140,8 tys. uczniów mniej niż rok temu. Tendencja spadkowa dotyczy wszystkich typów placówek, ale w największym stopniu gimnazjów.

30 stycznia- Premier Donald Tusk powołał Przemysława Krzyżanowskiego na podsekretarza stanu w MEN. Nowy wiceminister jest odpowiedzialny m.in. za współpracę z samorządami.

31 stycznia - Minister edukacji Krystyna Szumilas przedstawiła propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela. MEN proponuje m.in. wprowadzenie 47-dniowych urlopów wypoczynkowych dla nauczycieli, pensum w obecnym wymiarze oraz ograniczenie nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia.

luty - MAC rekomenduje umożliwienie bibliotekom publicznym wykonywanie zadań bibliotek szkolnych. Według MEN łączenie zadań tych dwóch placówek jest możliwe tylko w odwrotnej sytuacji - gdy to biblioteka szkolna będzie jednocześnie publiczną - „o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków realizacji przez bibliotekę szkolną jej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a także warunków bezpieczeństwa uczniów".

19 lutego - Szkoły publiczne nie są odpowiednio przygotowane do pracy z uczniami niepełnosprawnymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych - oceniła NIK.

26 lutego- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zmieniło zapis w projekcie założeń ustawy samorządowej dotyczący bibliotek. Zgodnie z nową propozycją, biblioteka publiczna będzie mogła pełnić funkcję biblioteki szkolnej, a biblioteka szkolna - biblioteki publicznej.

6 marca - Uczeń powinien mieć dostęp do biblioteki szkolnej w szkole - podkreśliła minister edukacji Krystyna Szumilas, odpowiadając na czacie Serwisu Samorządowego PAP na pytania internautów. Zaznaczyła też, że w bibliotece szkolnej musi być zatrudniony nauczyciel bibliotekarz.

13 marca- Samorządy podjęły w tym roku uchwały intencyjne o zamiarze faktycznej likwidacji 259 szkół, dla dzieci i młodzieży, w których są uczniowie - wynika z ostatecznych danych przesłanych do MEN przez kuratorów oświaty. W 2012 r. samorządy podjęły uchwały o zamiarze likwidacji 727 takich szkół.

19 marca - Zakładanie, przejmowanie i prowadzenie szkół publicznych przez podmioty prywatne narusza konstytucję - uważa ZNP, który w tej sprawie skierował skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

19 marca - MAC wycofuje się z propozycji zmian w sprawie łączenia zadań bibliotek szkolnych i publicznych.

17 kwietnia - Gimnazjum nie może zlecić prowadzenia biblioteki szkolnej miejskiemu ośrodkowi kultury - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyjaśnił, że biblioteka ma być prowadzona przez samą szkołę i jej pracowników. Sprawa dotyczyła gimnazjum z Chmielnika.

24 kwietnia- Strona samorządowa pozytywnie, choć nie bez zastrzeżeń, zaopiniowała w środę opracowany przez MEN projekt założeń do nowelizacji Karty Nauczyciela.

28 maja- W 2013 roku rząd przeznaczy blisko 180 mln zł na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców; to o 52 mln złotych więcej niż w 2012 roku. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej, pozwoli to objąć pomocą ponad 575 tys. uczniów.

13 czerwca - Od września 2013 r. edukacja przedszkola będzie dotowana z budżetu państwa - zdecydował Sejm, nowelizując ustawę o systemie oświaty. Dotowanie edukacji przedszkolnej ma zmniejszyć opłaty wnoszone przez rodziców oraz pomóc rozwijać sieć przedszkoli.

21 czerwca - Minister edukacji Krystyna Szumilas chce, by projekt założeń do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela jeszcze w czerwcu trafił do komitetu stałego rady ministrów.

1 lipca - 62 proc. ankietowanych uważa, że edukacja szkolna powinna rozpoczynać się w wieku siedmiu lat, a 32 proc., że w wieku sześciu lat. Jednocześnie 78 proc. opowiada się za objęciem edukacją przedszkolną pięciolatków - wynika z sondażu CBOS.

16 lipca - Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis Karty Nauczyciela zobowiązujący samorządy do wypłacania nauczycielom tzw. jednorazowych dodatków uzupełniających jest zgodny z konstytucją. Nauczyciele mają prawo się ich domagać - uzasadnili wyrok sędziowie.

21 sierpnia - Od 1 września opłaty za przedszkole nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin, które są bezpłatne - podaje MEN. Resort podkreśla, że dotyczy to także opłat za zajęcia dodatkowe, np. naukę języka obcego, grę w szachy lub taniec. To początek zamieszania wokół finansowania tych zajęć.

22 sierpnia - MEN przewiduje, że w tym roku pracę straci ponad 6,8 tys. z ponad 560 tys. nauczycieli. W ubiegłym roku liczba ta wynosiła ok. 7 tys. nauczycieli.

27 sierpnia - 100 mln zł ze środków z Unii Europejskiej Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczy na aktywizację zawodową nauczycieli, którzy utracili pracę w ciągu ostatnich 24 miesięcy - poinformowała minister edukacji Krystyna Szumilas.

28 sierpnia - Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół zawiera projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który minister edukacji Krystyna Szumilas skierowała do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

30 sierpnia - W 2014 r. obowiązkiem szkolnym objęte zostaną tylko sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika pójdą do szkoły w 2015 r. - zdecydował Sejm, nowelizując ustawę o systemie oświaty.

9 września - Nie jest prawdą, że ustawa zabrania prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach, ustawa daje samorządom dodatkowe środki na rozwój edukacji przedszkolnej - powiedziała na konferencji prasowej minister edukacji Krystyna Szumilas.

12 września - Większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad Kartą Nauczyciela, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli domaga się oświatowa "Solidarność", która protestowała przed gmachem MEN.

12 września - W MEN trwają prace związane z tym, by w podstawie programowej wychowania przedszkolnego pojawił się język obcy - poinformował wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski.

19 września- Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że za organizację i finansowanie zajęć dodatkowych w przedszkolach, np. naukę języka angielskiego odpowiadają samorządy, które otrzymały na to pieniądze. Zapowiada też w tej sprawie kontrole kuratorów oświaty.

23 września - W większości szkół profilaktyka narkotykowa ogranicza się do poruszania tematu podczas lekcji wychowawczych prowadzonych często przez nieprzygotowanych do tego nauczycieli - wynika z raportu NIK.

24 września - Projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych - poinformowało we wtorek MEN. Projekt zawiera propozycje zmian m.in. w zasadach wynagrodzenia nauczycieli i wymiaru ich urlopu.

16 października - Nauczyciele mają pełne kwalifikacje do nauczania 6-latków, a w szkołach jest odpowiednia dla nich liczba sal dydaktycznych - wynika z raportu NIK. Gorzej w ocenie Izby wypadło MEN. NIK oczekuje od resortu opracowania standardów przyjęcia 6-latków do szkół i form wsparcia dla samorządów.

8 listopada - Nie będzie referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Sejm nie przyjął obywatelskiego wniosku o jego przeprowadzenie.

22 listopada - Sejm zdecydował, że wdrażanie nowego systemu informacji oświatowej będzie przedłużone do 2017 r.

23 listopada- Około 20 tys. nauczycieli brało udział w Warszawie w manifestacji ZNP przeciw projektowanym zmianom w prawie oświatowym. Premier Donald Tusk zapewnił nauczycieli, że wspólnie uda się "dojść do ładu" jeśli chodzi o zmiany w oświacie.

27 listopada - Joanna Kluzik -Rostkowska, dotychczasowa posłanka PO, w rządzie PiS minister pracy, została nowym ministrem edukacji, zastępując na tym stanowisku Krystynę Szumilas. W wywiadzie zapowiedziała, że daje projektowi zmian w Karcie nauczyciela "sygnał pauzy".

3 grudnia- Polscy uczniowie należą do najbardziej uzdolnionych w Europie i na świecie - powiedział premier Donald Tusk podczas ogłoszenia wyników Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA.

6 grudnia - Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o systemie oświaty wprowadzającą bardzo szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół. Określono m.in. kryteria, które dają pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola.

19 grudnia - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która wprowadza szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.

20 grudnia - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej (SIO), wydłużającą do 1 marca 2017 r. równoległe funkcjonowanie starego i nowego systemu.

Źródło: PAP

 

 

  Strona zaprojektowana przez Rafs | Związek Nauczycielstwa Polskiego - Okręg Zachodniopomorski | Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011 r.

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes